Curriculum Vitae

Pintér Gábor

Születési hely, idő: Eger, 1957 .       Érettségi: Budapesti Piarista Gimnázium, 1975

  

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉSEK, KINEVEZÉSEK:

 

 • c.egyetemi tanár, ELTE, 2016 (ELTE Rektortól)
 • főiskolai tanár, kinevezés: 1995, Pető Intézet, (MPANNI), ma: SEMMELWEIS EGYETEM Pető András Kar (Miniszterelnöktől).
 • a pszichológiai tudomány kandidátusa, CSc., MTA(1992). Pszichoterápia.
 • Disszertáció: A pszichoterápia és a terápiás képzés hatékonysága. (Igazolja a módszer hazai reprezentációjának és oktatásának eredményességét)
 • PhD., ELTE (1992) „Klinikai lélektan”
 • egy. docens: (1999-) SEMMELWEIS EGYETEM (/HIETE) Klinikai Pszichológiai tanszék,

VÉGZETTSÉGEK:

 • Okl. villamosmérnök, Kibernetika (Irányítástechnika) szak, BME. (1981)
 • Okl. pszichológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK. (1986)
 • Klinikai szakpszichológus szakvizsga, SE (Orvostovábbképző Egyetem ,1992)
 • Pszichoterapeuta szakpszichológus SE (Orvostovábbképző Egyetem ,1991)
 • Tréner, vezetői tanácsadó BME és tanfolyamok (1979/1984)
 • Kiképző személyközpontú pszichoterapeuta, szupervizor (1987, 1990)
 • Pszichodráma asszisztens, Moreno Institut Überlingen, -MPE (1989) Pszichodráma pszichoterapeuta, Psychodrama Institut für Europa, -MPE (1992)
 • Kiképző pszichodráma pszichoterapeuta, szupervizor Magyar Pszichodráma Egyesület (1994)
 • Kiképző gyerekdráma pszichoterapeuta Magyar Pszichodráma Egyesület (2007)
 • További pszichoterápiás módszerspecifikus tanulmányok: Viselkedésterápia, kognitív pszichoterápia, relaxáció, tranzakcionális analízis

 

 

MUNKAHELYEK, MEGBÍZÁSOK:

A SOTE Pszichiátriai Klinika, Pszichoterápiás ambulancia (1983-1992) betegellátás, oktatás, kutatás ( kezdetben gyakornokként, majd MTA TMB ösztöndíjas + főállású tanársegéd). Közben DAAD ösztöndíj, Hamburgi Egyetem Pszichológia Intézet + Pszichiátriai klinika

Semmelweis Egyetem Pető András Kar ( korábban: Pető Intézet, MPANNI, Pető András Főiskola): 1993 óta megszakítás nélkül teljes (visszamenőleg) közalkalmazotti állásban. Tudományos tanácsadó(döntéselőkészítés, mediáció, coaching, tudományos munka). Ezt megelőzően: vezető pszichológus, főtanácsadó, még korábban: főiskolai tanár , Nevelés- és Társadalomtudományi tanszék, tanszékvezető (1995-1999). Ebben az időben mintegy 20 tantárgy bevezetése, ebből saját, oktatott tárgy kb. 12 (pl. Személyiséglélektan, Szociálpszichológia, Mentálhygiéne, Kommunikációs gyakorlatok sérült gyermekek csoportjaiban, Kortárs segítő tréning, stb.), 17 év alatt. Az állami fenntartású főiskolai működésre (PAF) való áttérés menedzselésében való részvétel, a Rektor, a felsővezetés és a HR ezirányú munkájának segítése. A szervezettel és a menedzsmenttel kapcsolatos ügyek, anyagok előkészítése, véleményezése, közreműködés a vezetési és szakmafejlesztési tevékenységben. A Rektori Tanács munkájának segítése, mediációs tevékenység, konfliktuskezelés. Pszichoterápiás, mentálhygiénés feladatok, tudományos feladatok, vezetői és mentálhygiénés tréningek. Jelenleg tudományos tanácsadó, kutatási területe a Pető módszer hatékonysága.

ELTE Tanácsadás Pszichológiája tanszék : 20 éve részvétel a tanszék oktató munkájában, főképp kompetencia fejlesztő tantárgyak / tréningek vezetésében,

megszakítás nélkül a tanácsadó szakpszichológus szakképzésben (ma főképp: Sajátélményű tanácsadási tréning c. 30 órás tárgy, évente 6 csoportban 120 pszichológusnak),

ELTE- Pető Intézet együttműködésében: speciális pedagógia szak kimunkálásában való részvétel és folyamatos oktatói tevékenység (Neveléstudományi tanszék)

az ELTE -OTP együttműködésében zajló speciális pénzügyi szakvizsgás szakképzés kimunkálásában való részvétel és oktatás. Oktatói részvétel: diáktanácsadói szakképzés (régebben) , pedagógiai szakpszichológus képzés (régebben).

ELTE Pszichológiai Intézet: Alkalmanként a graduális pszichológus képzésben: óraadás (régebben : Kommunikáció, jelenleg az MA-n Pszichoterápiás elméletek c. tárgy keretében). Hallgatók meghívására módszerspecifikus tájékoztatók, Pszinapszis részvétel. Utóbbi a Károli Gáspár Egyetemen is. Részvétel a Debreceni Egyetem pszichológus képzésében (pl. Adaptív stratégiák c. tárgy, Személyközpontú Pszichoterápia, Pszichodráma).

Semmelweis Egyetem pszichoterápiás illetve klinikai szakpszichológusi szakvizsga: akkreditált felkészítő képzések: 1989 óta kiképzőként folyamatosan , évente több csoportban, több módszerben, sokféle képzési szinten (ugyanez ritkábban: Debreceni Egyetem és Pécsi Egyetem). Orszgos Szakvizsga Bizottság vizsgáztatói feladatok, klinikasi pszichológia, pszichoterápia).

Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológiai tanszéke: 1999-2001: klinikai szakpszichológia oktatás (docens), az „Alappszichoterápiás gyakorlat” bevezetése, Szupervízió c. tárgy, stb.. „A pszichoterápia szakfelelőse” feladatkör . A klinikai szakképzés és a ráépített pszichoterápiás szakképzés akkreditációjában való vezető részvétel. A monodráma hazai úttörő alkalmazása, főképp a „Szupervízió” c. tárgyban.

Mentálhigiénés képzések : oktatói részvétel sok évfolyamban SE képzés és jogelődei, régen: SE Pszichiátriai Klinika, Debrecen,)

Tréningcsoportok területén: több száz különféle tréning vezetése, 38 év tapasztalat. Terület: kisebb-nagyobb cégek, biztosítók, önkormányzatok, minisztérium, informatika, stb.). Tréning oktatás, trénerképzés saját modell alapján. A vezetési tanácsadás (coaching) területén: már a rendszerváltáskor, az Antall kormány egyik miniszterének állandó pszichológiai tanácsadója , majd azóta folyamatosan: menedzserek, cégvezetők, ritkábban politikusok, felsőoktatási vezetők (piacvezető cég igazgatója, államtitkár, rektor) segítése.

Burnout prevenciós tréningek tervezése és megvalósítása segítő szakmák számára 1988-tól folyamatosan. Kiemelten homogén pszichiáter csoportok számára („Megújulási tréning”, Harmatta Jánossal közösen).

 

 

SZAKMAI SZERVEZÉSI, KÉPVISELETI TEVÉKENYSÉGEK

 

A személyközpontú pszichoterápia hazai meghonosításában úttörő munka (Tringer László mellett), a módszer hazai elfogadtatása a pszichoterápiában. Az oktatási modell kidolgozásában vezető szerep, főképp: „Pszichoterápiás tréning” megalkotása

Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás Egyesület létrehozása (jogelőd alapító elnöke) 1987-, majd vezetőségi és bizottsági munka , jelenleg is. „Tiszteletbeli elnök”-

 

Magyar Pszichodráma Egyesület második elnöke (1992-1995), alapító tag, azóta vezetőségi, bizottsági munkák megszakítás nélkül, jelenleg: Tanulmányi Bizottság elnöke (közel kétezer hallgatónk ügyeinek intézése)

MTA Pszichológiai Bizottsága (egyben az ELTE Doktori Tanács szakbizottsága) tagja (90-es évek)

Magyar Pszichiátriai Társaság   nemzetközi titkár (kilencvenes évek).     Oláh Gusztáv Díj

Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium tagja 15 éven át, egy ciklusban titkára

Pszichoterápiás Tanács: alapításában való részvétel, képviselet: elnökként Személyközpontú Egyesület, majd Pszichodráma Egyesület, + a pszichológusi szakma (kollégium) képviselete. Összesen 25 esztendőn keresztül folyamatos tagság , jelenleg mint Képzési Bizottsági tag

Pszichoterápiás Koordinációs Bizottság tagság, OSZB szakvizsga bizottságok tagja (pszichoterápia, klinikai szakpszichológia (régebben)

Külföldi, meghatározó szakmai szövetségekben vezetőségi - képviseleti munka:

FEPTO: (Európai Pszichodráma Tréning Intézetek Szövetsége) szervezésében való részvétel + egyéni alapító tag + magyar (MPE) hivatalos képviselő 25 éve, évekig vezetőségi tag, bizottságok tagja, stb.

IAGP: Nemzetközi Csoportpszichoterápiás Társaság, (a kilencvenes években a magyar csoportpszichoterápia képviselője), Európai Személyközpontú Egyesületek Szövetsége (egyik kezdeményező), Nemzetközi Pető Társaság.

Europsy Bizottságtól: szupervizori elismerés, felkérés

 

 

PUBLIKÁCIÓK:

 

Több száz, részben külföldi publikáció (könyvfejezetek, cikkek, tudományos előadások), köztük számos pszichoterápiás témájú kézikönyv fejezet és egy önálló tankönyv (Tréningcsoportok- Tudástár Trénereknek, társszerzővel).    Konferencia előadások, gyakorlati workhopok 1986-tól folyamatosan itthon és mintegy huszonöt országban

 

Psychiatria Hungarica című, nemzetközileg jegyzett szaklap: öt évig szerkesztője , a pszichoterápiás módszereket összefogó első hazai tanulmánykötet szerkesztője (PH 1993). A Pszichodráma c. lap felelős kiadója, jelenleg a Szerkesztő Bizottság tagja

 

SZAKMAI ALKOTÁSOK:

 • a pszichoterápia vizsgálatára alkalmas kutatási metodika létrehozása
 • a személyközpontú pszichoterápia hazai hatékonyság-vizsgálatának elvégzése
 • az irányzat mai oktatási modelljének kidolgozása (Tringer Lászlóval közösen)
 • a burnout megelőzésére és kezelésére szolgáló coping stratégiák fejlesztő csoportmódszerének kidolgozása, megújulási tréning módszer
 • közel 30 évfolyamban programvezető kiképzői munka nyomán a gyakorlati képzés megalkotása
 • Sérült gyermeket nevelő szülők csoportpszichoterápiája, képzési metodika önsegítő-segítő tevékenységre.
 • Az Integrált Tréning Modell megalkotása ( a személyközpontú csoportok, a pszichodráma és a klasszikus T-csoport elméleti és módszertani integrációja)
 • Ritoók Magdával a pályaválasztási tanácsadás csoportos módszerét dolgoztuk ki.
 • a „Mítoszociodráma” módszerének megalkotása ( J.Burmeisterrel /Svájc), lényege a klasszikus görög dráma, a szociodráma és a pszichodráma összekapcsolása, 1996-tól. húsz éven át számos országban alkalmaztuk és publikáltuk is az új metodikát.
 • A szerepmolekula modell megalkotása

 

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK:

Ø      Pszichoterápiás kiképző (pl. szakvizsgára felkészítő) és CME tanfolyamok, önismereti és mentálhygiénés csoportok vezetése (31 év folyamatosan)

-csoportjaimban főképp pszichológusok, orvosok, szociális munkások, pedagógusok vesznek részt.

Ø      Szupervíziós csoportok és egyéni szupervízió vezetése mentálhygiénés és pszichoterápiás szakemberek számára.

Ø      Szociodráma alkalmazások tervezése és vezetése, 1996 óta, legutóbb 2015-ben, a menekült-ügyben Kos szigetén.

Ø      A Pszichodráma Mesterkurzus létrehozása Gallus Klárival és vezetése (eddig 16 év alatt 68 téma)

Ø      A monodráma terápia és tanácsadás hazai megvalósításában és kimunkálásában való részvétel 1986-tól

Ø      Önálló trénerképzés megvalósítása : Európai Úniós pályázatban programvezető kiképző tréner)

Ø      Erasmus plus szociodráma pályázat (MPE) jelenlegi, öt országot átfogó projekt hazai szakmai szupervizora

 

Külföldi munkák:

mintegy tíz országban kiképzői munka a pszichodráma, monodráma, szociodráma, pszichoterápia területén. Pl. önálló felsőfokú képzés megvalósítása Athénban, workshopok Isztambulban (pl. a Pszichiátriai klinikán), Pergamonban, szociodráma a Torinoi Egyetemen, a német Moreno Intézetben és a granadai Moreno Centrumban, stb. Konferencia előadások, workhopok 1989-től folyamatosan

Moreno Centrum (saját cég):  

2007-ben nemzetközi partneri együttműködés részeként (Z.T.Moreno Workshops ,USA, Centro Moreno, Granada, Moreno Institut, Überlingen) a pszichoterápiával és képzésekkel foglalkozó Moreno Centrum létrehozása Budapesten(www.morenocentrum.eu), benne: ügyvezetés, képzés, tréningek, pszichoterápia, tanácsadás, az igen széles spektrumú morenoi örökség ápolása. A fenti szakmai tevékenységek egy részének szervezeti kerete.

 

 

klariesgabor.jpg
Vissza ez elejére