Pszichoterápia kutatás - javasolt szakirodalom

(P.G., 2006)

Corsini, R J.: Handbook of innovative psychothcrapies. Wiley, New York, 1981

Eckert, J., Biermann-Ratjen, E.: Ein heimtliclter Wirkfaktor. Theorie des Therapeuten. In: D. Czogalik, V. Tschuschke (Hrsg.): Wirkfaktoren in der Psychotherapie. Springer, 1989.

Eysenck, H. : The effects of psychotherapy. In: H. J. Eysenck (ed.): Handbook of abnormal psychology. Basic Books, New York, 1961.

Fonagy,P. et al: An open door review of outcome studies in psychoanalysis  IPA, 1998

Fonagy P., Target, M.: Pszichoanalitikus elméletek. Gondolat Kiadó, Budapest, 2005

Frank, J. D. : Thempeutic components of all psychotherapies. In: J. M. Meyers (ed.): Cures by psychothcrapy. Prager, New York,15-27., 1984

Grawe,K., Donati,R. Bernauer, F.: Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur Profession   Hogrefe, Göttingen , 1994

Helm, J., Frohburg, I.: Psychotherapieforschung. VGB Deutscher Verlag der Wissenschaflen, Berlin, 1974.

Lambert, H..J. (ed.): Bergin and Garfield’s Handbook of Psychotherapy and Behavior Change: 5.ed. Wiley, New York, 2004

Pintér G.: A személyközpontú pszichoterápia hatékonysága I.és II.  Psychiatria Hungarica No.2., No.4., 1993

Rogers, C.R., Dymond,R.F. (eds.), : Psychotherapy and personality change. Univ.Press, Chicago, 1954.

Szőnyi G.:  Csoportok és csoportozók.  Medicina, Budapest, 2005

SeligmanM. : The effectiveness of psychotherapy. The  consumer report.  Study. Am.Psychologist, 50., 965-974, 1995

Thomae.H. - Kaechele,H.:  A pszichoanalízis tankönyve I,II.  MIET, Budapest, 1987

Tringer L.: A gyógyító beszélgetés. Medicina, 2004

Folyóirat:  

Psychotherapy Research

Clinical Neuroscience Research


Legfontosabb szakmai  szervezetek:
    
Society for Psychotherapy Research:    www.psychotherapyresearch.org

North American Society for Psychotherapy Research:     www.naspr.org

Association for Research in Nervous and Mental Disease:  www.arnmd.org

SPR United Kingdom :  www.spr.org.uk

klariesgabor.jpg
Vissza ez elejére