Skip to main content

FEPTO - Az Európai Pszichodráma Szövetség

A pszichodráma európai elterjedtsége, a találkozás igénye, a szakmai egyeztetés és koordináció szükségessége érlelte meg egy, az IAGP-nél szűkebb szakmai közösség létrehozását, amelyben demokratikus elvek alapján az európai pszichodráma képviselete valósulhat meg. Konkrétan az 1992-es montreali kongresszus egyik összejövetelén döntöttünk a szorosabb és formalizált együttműködésről.


A következő évben meg is valósult az álom: 1993 őszén a Stockholmban megrendezett többnapos munkaértekezleten létrehoztuk az European Study and Coordination of Psychodrama Education-t ( A Pszichodráma Oktatás Európai Tanulmányozása és Koordinációja, ESCOPE ). Az egyre bővülő munkacsoport 1996-ban alakította meg hivatalosan, belgiumi cégbejegyzéssel a szövetséget, melynek teljes neve:
„Federation of European Psychodrama Training Organisations” (Az Európai Pszichodráma Kiképző Intézetek Szövetsége, FEPTO) lett.

A FEPTO célja a pszichodráma képzések európai koordinációja, támogatása, a különböző tréning modellek egymás mellé állítása, összehasonlító elemzése, közös elemek keresése és meghatározása a nemzeti sajátosságok, értékek érintetlenül hagyása mellett, a szakemberek eszmecseréjének, együttműködésének elősegítése, minimál standardok kidolgozása, etikai kódex megalkotása, a kutatás fejlesztése.

A FEPTO-t hivatalosan közel negyven egyéni alapító tag hozta létre, a belga törvény szerint így kerülhetett bejegyzésre, de alapvetően az európai kiképző intézetek, egyesületek szervezete, ezek lehetnek további tagjai. Az alapító tagok a kezdetekkor beléptették képviselt intézeteiket (ez történt egyesületünkkel is, Pintér Gábor akkori elnökünk által). A következő évektől sok új kiképző intézet csatlakozott. Jelenleg (2013) már 80 egyesület, intézet tagja a FEPTO-nak, közel 30 országból. A tagság minőséget jelent és megbecsült értéket képez. A Magyar Pszichodráma Egyesület tehát a szervezés kezdeteitől képviselteti magát és egyik meghatározó tagja a szövetségnek.

1993 óta kivétel nélkül minden évben egy 5 napos találkozó szervezésére került sor valamely európai városban. A „FEPTO Meeting”-ek során közgyűlés, bizottsági munka, nagycsoport-kiscsoportok-nagycsoport szerkezetű dramatikus munka, eszmecsere, konkrét, pszichodráma képzéshez kapcsolódó témák (pl. értékek, gyökerek, szupervízió, stb.) feldolgozása történik, sok megjelenítéssel, olykor sajátélménnyel, szupervízióval. Az eddigi 21 találkozó alapján elmondhatjuk, hogy a FEPTO összejövetelek szakmai szempontból igényesek, hangulatunkban családiasak. A résztvevők a FEPTO jellegéből adódóan közel állandóak, illetve lassan bővülnek, hiszen ők a tagintézetek általában állandó képviselői (intézetenként maximum 1, illetve 2 fő, ebből egy általában állandó, a másik változó, pl. választási ciklusonként). Az időközben így mintegy 120 fősre növekedett képviseleti csoport munkamódja ma már eltér a kezdetekben megszokottól.

2000-ben Budapesten szerveztük az ötnapos találkozót, melyen közel húsz országból negyvenhárman vettek részt, s melynek témája a képzés és a megjelenő értékek voltak. Külföldi kollegáink a találkozó két extra programját tartották a legérdekesebbnek: a dunai sétahajón tartott pszichodráma csoportokat és a találkozó alkalmából megrendezett Mérei Emlékkiállítást a Lipóton. Mindkettő lehetőséget adott a magyar dramatikusok széles körével való találkozásra is.

Egyesületünk állandó képviseletét Pintér Gábor látja el, aki e mellett öt ciklusban vállalt feladatokat a FEPTO vezetőségében illetve tanulmányi és tagfelvételi bizottságában. Ugyanakkor minden elismerésünk tagtársunké, Teszáry Judithé, aki három vezetőségi cikluson át látta el kiváló minőségben az elnöki szerepkört, egyéb fontos feladatok mellett. Mävers Ildikó tagtársunk pedig idén, sok év munka után, a „ FEPTO tiszteletbeli tagja” rangot kapta meg.

Az évek során kidolgozásra került a FEPTO pszichodráma képzésre vonatkozó minimál standardja, amely óraszámában csaknem azonos a Magyar Pszichodráma Egyesületével, szerkezetében is hasonló ahhoz. Jól kimunkált és már 1993-ban angol nyelven közreadott tanulmányi rendünk több ponton hasznos modellként is szolgált, természetesen más országokéval együtt. Az MPE képzési rendje éppen az európaival megegyező, 880 órás időtartamú, valamelyest eltérő szerkezetű képzést ír elő.

A FEPTO képzési minimál standardja

A teljes pszichodráma képzés formai elemei (minimálisan):

200 óra sajátélményű csoport
120 óra elmélet és technika
200 óra vezetési tréning tanuló csoportban
80 óra szupervízió
120 óra szabadon válaszható sáv (pl.workshopok)
160 óra saját csoport vezetése szupervízió mellett
(880 óra összesen)

A képzés legfontosabb minőségi jellemzői (minimálisan kötelező):

Alapfeltétel a felsőfokú (egyetemi, főiskolai) diploma megszerzése
A belépés előtt szükséges az egyéni interjú és a felvételi szeminárium
A képzés nem lehet rövidebb 4 évnél
A saját csoport vezetési ideje minimálisan 1 év
A hiányzás nem haladhatja meg (évente!) a 10%-ot
A vizsga a lezáráskor gyakorlati és elméleti részekből áll
Független, külső vizsgáztató bevonása szükséges
A záró minősítés a személyiségre is ki kell, hogy terjedjen
A képzés nem feltétlenül tagozódik 2 részre (asszisztensi és felsőfok)
Ajánlás: monodráma sajátélmény és vezetés is legyen a képzésben


A FEPTO-hoz való csatlakozás rendje is kimunkálásra került. A tagfelvételi rendszer egész konkrétan megadja, milyen pszichodráma szervezet, milyen feltételekkel, hogyan csatlakozhat. A minimál standard megléte mára a kezdeti ajánlásból kötelezővé vált. Az azt el nem érő intézetek megfelelő időt és segítséget kapnak az alkalmazkodáshoz. Sok más kritérium teljesülésére és többlépcsős személyes bemutatkozásra is szükség van. Ennek ellenére évente 6-9 új egyesület jelentkezik, amely részben a FEPTO megérdemelten kialakult presztízsének köszönhető.

Számos nemzetközi workshop, projekt, tapasztalatcsere valósult meg, nemcsak a szűkebb értelemben vett pszichodrámában. Pierre Fontaine(1999) szerkesztésében egy értékes FEPTO- kötet is megjelent, melyben több, mint 30 (köztük 3 magyar) szerző tanulmánya szerepel az európai pszichodráma képzés különféle kérdéseiről. Izgalmas, új téma a nemzetközi konfliktuskezelő és békemunkacsoport program. A szociodrámában már az ötödik európai összejövetelünket szervezzük. A kutatási munkacsoport nemsokára éppen Budapesten tartja következő találkozóját. A FEPTO több éves munkával elkészítette a Pszichodráma Etikai Kódexet is. Az EAP-hez (European Association of Psychotherapy, Európai Pszichoterápiás Szövetség) való csatlakozás előkészítésében is több év munka fekszik. Az EAP az EU illetékes bizottságának hivatalos tanácsadó fóruma pszichoterápiás ügyekben. Benne a pszichodráma pszichoterápiát most már hivatalosan a FEPTO képviseli. A Magyar Pszichodráma Egyesület ennek a rendszernek is része, de tag a Pszichoterápiás Tanácson keresztül is, s Európai Pszichoterápiás Képzőhely rangjára emelkedett .


Moreno Centrum

Dr. Pintér Gábor, Pintér Barbara


Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+36 20-481-24-19

© Moreno Centrum. Minden jog fenntartva! Adatkezelési tájékoztató